Algemene beschouwingen PLC gemeentebegroting 2018


Als we naar de beleidsintenties kijken, dan zien we een college, dat einden aan elkaar knoopt,  zoals kinderen het willen die het nog niet kunnen,  g r o o t  maar niet  v a s t! We zien nog steeds een te grote Schouwburg, waarvan we de financiële einden absoluut niet in de hand hebben. We zagen een RBL, een Dommelsvoort enz. waarvan de einden nog veelal schuren en de knopen te los vast zitten. We zagen ook een college waar wethouders van kleur verschieten waar het uitkomt. Kortom een coalitie met een hoog camelnose-gehalte. We zien iets aan de voorkant, maar ‘t grote beest wat er achter zit is niet helder om maar binnen de beeldspraak te blijven.

Schouwburg. Het lijkt erop dat dit college nog meer extra geld in de Schouwburg gaat pompen en daar kant PLC zich tegen!

Woningbouw/Voormalig Nutriciaterrein. We moeten echt voldoende sociale woningen bouwen desnoods met eigen middelen erbij; PLC stipte de geruchten aan, dat Nutricia/Danone nu al flink gaat uitbreiden op RBL in verband met sanering Zoetermeer, maar daar was niets van bekend

Arbeidsmarkt.  Er is sprake van ‘baanpolarisatie’, waarbij vooral banen aan de onderkant van het middensegment dreigen te verdwijnen. Bij geen goed gemeentelijk/regionaal beleid dreigt uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie: laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen, arbeidsbeperkten, niet-westerse migranten. Het zijn de groepen waarvan de arbeidsmarktpositie in de crisis is verslechterd, maar die ook erna het risico lopen langdurig met inkomens- en werkonzekerheid te kampen.

Wiet, we hebben door onze vragen D66 kennelijk op het spoor gezet om het idee van Wietfabriek op het RBL te lanceren.

Externe inhuur in relatie met Balkenendenorm. Tegen extreme uurtarieven worden landelijk externen ingehuurd en we bevroegen dat voor Cuijk. We vroegen ook naar uitvoering van onze subsidieverordening waar bepaald is dat we korten in situaties, waar overbetaald wordt aan bestuurders/managers.

We pleitten verder voor tijdig onderhoud kunststofgrasvelden, wat toegezegd werd door BenW. Ook stipten we opnieuw de alternatieve ontsluiting Aalsvoorten en realisatie verlichting fietspad Cuijk-Beers aan, maar kon niet op een meerderheid rekenen.

Henk Siroen