Art. 41 PLC inzake RBL


De fractie van PLC vraagt uw antwoord op bijgaande schriftelijke vragen inzake RBL.

Beantwoording van schriftelijke vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.

Organisatie: Vragen beantwoorden via raadsinformatiebrief (aard informatiebrief: beantwoording schriftelijke vragen).