Megafusie verwerpen is ontegenzeggelijk gaan voor mini-fusie Cuijk Boxmeer St Anthonis, immers Mill en Sint Hubert en Grave opteerden in meerderheid al zeker 8 jaar voor zelfstandig blijven.


ABC strooit andere waarheden rond, zogezegd. Ze zeggen geen megafusie, maar op schaal van Cuijk Grave Mill (CGM) te willen fuseren, omdat er al een ambtelijke fusie is. Laat nou Mill en Grave tot nu toe uitgesproken voor zelfstandigheid zijn.  Overigens zouden ook Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis samen geen megafusie uitmaken. Dus een minifusie CGM voorstellen is luchtfietserij. Uit zeer recent onderzoek van de provincies Gelderland en Zuid-Holland blijkt dat ambtelijke fusies vaak voor kleine gemeenten een dekmantel zijn om niet te hoeven herindelen.

Mini- of megafuseren doe je niet alleen; andere gemeenten beslissen daar zelfstandig en in meerderheid over mee. Aannemelijk is dat in Cuijk ABC daar alleen in staat. Boxmeer en Sint Anthonis hebben daar niks mee dus onbewust stuurt ABC sterk in de richting van een minifusie Cuijk-Boxmeer-Sint-Anthonis en afhankelijk van de raadpleging in Grave en de uitslag in Mill zouden die al of niet kunnen aanhaken. Dus niks CGM-fusie.

Het is ook weinig betrouwbaar en niet eerlijk om eerst met Boxmeer en St. Anthonis (en met zijn vijven in het Land van Cuijk) te dealen/ samen te werken en dan als een duveltje uit een doosje te zeggen doe maar CGM. Dat is tijdens het spel de spelregels veranderen dus ook absoluut een verkeerde inzet van deze verkiezingen door ABC, jammer.

We kiezen trouwens nog voor wel of geen herindeling en met wie. We gaan nog met elkaar kijken of we de zoals zo mooi heet schaalvergroting (herindeling) goed kunnen verbinden met voldoende zeggenschap vanuit dorpen en wijken (de schaalverkleining). We ontwerpen een herindelingsvoorstel en binnen 1 à 2 jaren besluiten we daar over als raad/raden. De bevolking kan daar dan via raadpleging nog bij betrokken worden en dat laatste vindt PLC altijd al een goed idee.

Kortom “geen megafusie” is een goedkope, onjuiste en onwenselijke vorm van verkiezingsretoriek.”